Кызматтар

Турмуш-тиричиликтик кызмат

Кийимдерди калыбына келтирүү

«У Аида» ателье-си тигуучу кызматтардын кенири спектрин керсетет: кийимдин бардык турлерун тигуу, жекече заказдар, кийимдерди калыбына келтируу.

Саат 22:00дөн 22:00гө чейин ачык

Тел.: + 996 550 03 16 09